Samenvatting

De Nederlandse richtlijnen ‘Algemene en tumorspecifieke voedings- en dieetbehandeling bij kanker’ zijn in 2017 herzien. In het algemene deel zijn nieuwe inzichten beschreven voor voedingstoestand, screening en diagnose van ondervoeding, voedingsbehoefte en maatregelen, en voedingsinterventies met de indeling in ‘voeding conform berekende voedingsbehoefte’ en ‘comfortvoeding’. Het hoofdstuk beweging is volledig nieuw, omdat onderzoek steeds vaker uitwijst dat zowel een optimale voeding als voldoende lichamelijke activiteit een voorwaarde is om verlies van spiermassa zoveel mogelijk te beperken. Nieuw in het tumorspecifieke deel is de opzet van het jodiumbeperkte dieet, de update van de hygiënische voedingsrichtlijn en een hoofdstuk over voedingsproblematiek bij neuro-endocriene tumoren. Waar mogelijk zijn de voedingsinterventies ‘evidence-based’, echter het merendeel van de voedings- en dieetbehandelingsrichtlijnen bij kanker zijn geschreven vanuit ‘evidence-based practice’. Het doel van de richtlijnen is inzicht te geven in de huidige kennis over voeding bij kanker, de voedingsproblematiek en de mogelijkheden om via gerichte interventie goede voedingszorg te verlenen.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:275–8)