Samenvatting

Een van de belangrijkste discussies binnen de oncologische zorg gaat over centralisatie. Er bestaat een toenemende hoeveelheid bewijs dat hoog volume per chirurg en waarschijnlijk ook per ziekenhuis de uitkomst van zorg gunstig beïnvloedt. Gezien de belangrijke en uitgebreide gevolgen van het centraliseren van alle oncologische zorg, zou de invloed van volume op de kwaliteit van zorg verder moeten worden uitgezocht in prospectieve studies. In Nederland bestaat er echter een hoge druk om bepaalde minima voor oncologische zorg op korte termijn vast te stellen. Specialisten zouden het voortouw moeten nemen in het vaststellen van kwaliteitsnormen en volume-eisen voor oncologische centra. Zo niet, dan zullen de overheid en ziektekostenverzekeraars hun eigen eisen opleggen.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2012;9:294–7)