SAMENVATTING

Op 2 juni 2021 promoveerde M.E. (Mariken) Stegmann aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift getiteld ‘Communication in oncology: positioning the general practitioner in shared decision-making for patients with cancer’. Het proefschrift beschrijft de resultaten van twee grote studies, de OPTion-studie en de PION-studie. Uit de studies volgen aanbevelingen die moeten leiden tot betere, meer persoonsgerichte zorg voor patiënten met kanker. Dit promotieonderzoek werd begeleid door promotor prof. dr. M.Y. Berger en copromotor dr. A.J. Berendsen (beiden Rijksuniversiteit Groningen).

(NED TIJDSCHR ONCOL 2021;18:291–3)