Samenvatting

Door de recente ontwikkeling van effectieve medicijnen is de behandeling van melanoom niet langer monodisciplinair maar multidisciplinair. Niet-resectabele melanoomprocessen betreffen met name uitgebreide lymfekliermetastasering en de voor deze ziekte typische in-transitmetastasering. Voor deze patiënten is stadiëring met PET-CT van het gehele lichaam en MRI van het betrokken gebied en de hersenen gangbaar. Radiotherapie met hyperthermie en geïsoleerde regionale perfusie zijn gevestigde vormen van combinatiebehandeling voor niet-resectabele melanoomprocessen. De nieuwe medicamenten, zoals vemurafenib en de combinatie van dabrafenib en trametinib, kunnen een nietresectabele melanoomhaard wellicht zodanig verkleinen dat resectie mogelijk wordt. Gezien de snelle ontwikkelingen bij de behandeling van de gevorderde stadia van melanoom lijkt het verstandig om bij een dergelijke patiënt te overleggen met een ‘melanomoloog’ in een multidisciplinair centrum waar de beschreven behandelingen beschikbaar zijn en waar ook veelbelovende nieuwe vormen van behandeling worden onderzocht.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2014;11:65–7)