Samenvatting

Centralisatie van zorg is een actueel onderwerp in de zorg. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat een hogere ‘case-load’ per centrum tot betere resultaten leidt. Met name voor minder frequente aandoeningen lijkt deze aanname intuïtief te zijn. De frequentie van het maligne (pleurale) mesothelioom is dermate laag, dat er van een ‘orphan disease’ wordt gesproken. Wij hebben een survey uitgevoerd onder de Nederlandse en Vlaamse longartsen die aanwezig waren op twee recente nascholingencolloquia in Nederland en Vlaanderen met als doel te inventariseren wat de ‘case-load’ van het mesothelioom per longarts was. Hieruit blijkt dat 99% van de longartsen minder dan 20 nieuwe mesothelioompatiënten per jaar ziet, een getal dat in verschillende normeringscijfers als norm wordt gesteld bij longkanker.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:235–9)