Samenvatting

De behandeling van patiënten met een colorectaal carcinoom wordt in toenemende mate geïndividualiseerd op basis van patiënt- en tumorkarakteristieken. Het histologisch subtype is bekend voor ieder colorectaal carcinoom, maar wordt momenteel in beperkte mate gebruikt in de klinische praktijk. Het mucineus carcinoom komt voor bij 1 op de 8 patiënten met een colorectaal carcinoom. Aandacht voor de verschillende histologische subtypen kan het voorspellen van de overleving en het effect van een behandeling verbeteren en kan daarmee leiden tot meer op maat gesneden therapie. Op 7 januari 2016 promoveerde dr. Niek Hugen cum laude aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op het promotieonderzoek getiteld ‘Clinical and biological aspects of mucinous colorectal cancer’. Hij verrichte dit onderzoek onder begeleiding van prof. dr. J.H.W. de Wilt, afdeling Heelkunde en prof. dr. I.D. Nagtegaal, afdeling Pathologie.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:98–100)