Samenvatting

Op 16 mei 2018 promoveerde A.C.R.K. Bos aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift getiteld ‘Real-world aspects of colorectal cancer survival in the Netherlands’. Het onderzoek vond plaats bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) onder leiding van prof. dr. V.E.P.P. Lemmens, hoofd afdeling onderzoek IKNL en epidemioloog, prof. dr. P.C. Huijgens, Raad van Bestuur IKNL en hematoloog, en dr. F.N. van Erning, post-doc-onderzoeker IKNL. In dit artikel staan de belangrijkste bevindingen uit het proefschrift.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2018;15:279–81)