Samenvatting

Tumorgroei en angiogenese zijn met elkaar verbonden. Ook bij niet-kleincellig longcarcinoom zijn er behandelcombinaties met angiogenese-remmers effectief gebleken. Door snelle ontwikkelingen in het veld zijn veel combinaties nog niet onderzocht. Hieronder wordt een aantal belangrijke studies met angiogenese-remmers uitgelicht.