Special

Nieuwe medicijnen voor behandeling HER2-positief mammacarcinoom

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

dr. M. Dooper

Bij circa 20–25% van alle patiënten met mammacarcinoom brengen de tumorcellen de membraangebonden tyrosinekinasemembraanreceptor HER2 in overmaat tot expressie. Vanwege de celgroei bevorderende werking is overexpressie van HER2 een ongunstige prognostische parameter. Inmiddels zijn er diverse medicijnen ontwikkeld, die HER2 als aangrijpingspunt hebben.

Lees verder

Hersenmetastasen bij mammacarcinoom: een groeiend probleem

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

dr. M. Dooper

Hersenmetastasen zijn veelvoorkomend bij patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom, met name HER2-positief gemetastaseerd mammacarcinoom. De incidentie lijkt toe te nemen, mogelijk als gevolg van betere opsporing, een verouderende bevolking en – paradoxaal – een meer effectieve behandeling van het mammacarcinoom. Effectieve behandeling van hersenmetastasen bij mammacarcinoom blijft lastig.

Lees verder

Online adaptief bestralen met kunstmatige intelligentie

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

dr. W. Nanhoe

Met behulp van online adaptief bestralen kan nauwkeuriger worden bestraald met minder stralingslast op omliggende organen. In het Medisch Spectrum Twente (MST) wordt online adaptieve bestraling met Ethos® therapy sinds 2020 toegepast. Radiotherapeut-oncologen drs. Elisabeth de Wit en drs. Eveline Koiter vertellen over hun praktijkervaringen hiermee bij respectievelijk prostaatcarcinoom en gynaecologische tumoren.

Lees verder

Androgeenreceptorremming bij niet-gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

drs. P. van Rijn

In de afgelopen jaren is een drietal tweede generatie androgeenreceptorantagonisten geregistreerd voor de behandeling van niet-gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom. Van twee daarvan werden onlangs aanvullende resultaten gepubliceerd ten aanzien van algehele overleving en het sterfterisico. Reden voor een update van de huidige inzichten.

Lees verder

De behandeling van oligometastasen bij prostaatcarcinoom

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

ir., dr. A. Dekker

De opzet van de behandeling van oligometastasen bij prostaatcarcinoom (OMPC) is momenteel het uitstellen van ADT, met als doel winst in kwaliteit van leven. Er is echter steeds meer bewijs dat laat zien dat interventies zoals lokale therapie en op metastases gerichte therapie (MDT) overlevingswinst bieden en de noodzaak tot palliatieve interventie vertragen met daarbij minimale toxische bijwerkingen.1 De ontwikkelingen en verbeteringen worden echter wel vertraagd en gecompliceerd door het gebrek aan uniformiteit in de definitie.

Lees verder

De behandeling van gemetastaseerd prostaatcarcinoom anno 2021

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

ir., dr. A. Dekker

De behandelmogelijkheden voor gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom (mHNPC) en gemetastaseerd castratieresistent prostaatkanker (mCRPC) is het laatste decennium flink toegenomen.1 Hoe ziet het behandelplan er anno 2021 uit? In dit artikel wordt een aantal van de huidige aanbevelingen en nieuwste ontwikkelingen besproken.

Lees verder

Toegenomen aandacht voor cardio-oncologische zorg bij de behandeling van prostaatcarcinoom

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

drs. P. van Rijn

Door de verbeterde zorg voor mannen met prostaatkanker vormen hart- en vaatziekten in deze patiëntengroep een belangrijke comorbiditeit en doodsoorzaak. Het toegenomen belang van cardio-oncologische zorg uit zich in meer proactieve aandacht voor de gevolgen van cardiovasculaire complicaties, betere screening en nieuwe geneesmiddelen met een gunstiger cardiovasculair profiel.

Lees verder
X