Special

Gepersonaliseerde behandeling met CDK4/6-remmers bij HR+/HER2- gevorderd Mammacarcinoom

NTVO - 2021, nummer Special, december 2021

dr. R. van der Voort

Momenteel zijn er drie CDK4/6-remmers geregistreerd die in combinatie met endocriene therapie in de eerste of latere lijn ingezet kunnen worden voor de behandeling van HR+/ HER2 gevorderd mammacarcinoom. Hoewel klinisch onderzoek suggereert dat de drie remmers een vergelijkbare werkzaamheid hebben, bieden verschillen in farmacologisch en toxicologisch profiel mogelijkheden voor gepersonaliseerde behandeling.

Lees verder

Klinische studies met de PARP-remmers bij ovariumcarcinoom

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

dr. J. Beekwilder , dr. W. Nanhoe

Met de komst van de PARP-remmers is het behandellandschap van ovariumcarcinoom drastisch veranderd. Alle drie de beschikbare PARP-remmers kunnen voor onderhoudsbehandeling als monotherapie worden ingezet bij patiënten met platinagevoelig gerecidiveerd hooggradig ovariumcarcinoom. Dit is gebaseerd op verschillende fase II- en III-studies. In dit artikel wordt een aantal van de belangrijkste en nog lopende studies met PARP-remmers bij ovariumcarcinoom besproken. Prof. dr. Isabelle Ray-Coquard deelt haar ervaring met de verschillende PARP-remmers.

Lees verder

Patiëntselectie bij primair ovariumcarcinoom op basis van HRD

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

dr. M. Dooper , dr. W. Nanhoe

Met de komst van PARP-remmers is homologe recombinatie deficiëntie (HRD) een belangrijke predictieve biomarker geworden bij ovariumcarcinoom. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe homologe recombinatie deficiëntie in de dagelijkse praktijk het beste te meten is. De ‘ESMO Translational Research and Precision Medicine Working Group’ zette onlangs de beschikbare kennis op een rijtje.1

Lees verder

Nut van debulking bij recidief ovariumcarcinoom nog steeds onduidelijk

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

dr. M. Dooper

Alhoewel het nut van cytoreductieve chirurgie als behandeling van nieuw gediagnosticeerd ovariumcarcinoom al jaren als een paal boven water staat, bestaat er al decennialang discussie over cytoreductieve chirurgie bij vrouwen met een recidief ovariumcarcinoom. De uitkomsten van de 3 recent gepubliceerde prospectieve, gerandomiseerde studies geven hierover vooralsnog nog geen uitsluitsel.

Lees verder

Ribociclib bij de eerstelijnsbehandeling van pre- of perimenopauzale vrouwen met HR+/HER2- gevorderde borstkanker

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

drs. D. Vrouwenvelder , dr. T. Feys

De afgelopen jaren hebben remmers van cycline-afhankelijke kinasen 4 en 6 (‘cyclindependent kinases’, CDK4/6) een kentering teweeggebracht in het behandelprotocol voor patiënten met hormoonreceptor positieve (HR+)/humane epidermale groeifactor receptor 2 negatieve (HER2-) gevorderde borstkanker (‘advanced breast cancer’, ABC).1 Combinaties van deze middelen met endocriene therapie (ET) zijn nu de erkende standaard geworden voor de eerste- en tweedelijnsbehandeling van HR+/HER2- ABC. De fase III-studie MONALEESA-7 onderzocht het klinische voordeel van toevoeging van de CDK4/6-remmer ribociclib aan ET bij pre- en perimenopauzale vrouwen met HR+/HER2- ABC, een subgroep van patiënten die vaker een agressiever ziekteverloop vertoont en een slechtere prognose heeft.2 Eerder werd aangetoond dat toevoeging van ribociclib aan ET de progressievrije (‘progression-free survival’, PFS) en algehele overleving (‘overall survival’, OS) aanzienlijk verbeterde bij deze jongere patiënten met HR+/HER2- ABC.3,4 De definitieve protocol-gespecificeerde analyse van MONALEESA-7 (mediane follow-up van 34,6 maanden) toonde een significante verlaging aan van het risico op overlijden wanneer ribociclib werd toegevoegd aan ET. Aangezien de mediane OS voor patiënten die werden behandeld met ribociclib + ET op dit punt nog niet was bereikt, werd de follow-up in MONALEESA-7 na deze analyse voortgezet om het door ribociclib geïnduceerde OS-voordeel beter in kaart te brengen. Tijdens het jaarlijkse San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) in 2020 werden de resultaten van MONALEESA-7 gepresenteerd met een follow-up van 20 maanden extra.5

Lees verder

Gepersonaliseerde en doelmatige inzet van adjuvante chemotherapie bij vroegstadium mammacarcinoom

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

drs. D. Vrouwenvelder , dr. W. Nanhoe

Een deel van de vrouwen met mammacarcinoom kan adjuvante chemotherapie overslaan, zonder dat daardoor hun ziektevrije overlevingskans vermindert.1 Dr. Jan Drooger en dr. Felix De Jongh, beiden internist-oncoloog in het Borstcentrum Zuid-HollandZuid, locatie Ikazia ziekenhuis in Rotterdam, vertellen hoe zij de Oncotype DX Breast Recurrence Score® test inzetten om patiënten met vroegstadium borstkanker meer gepersonaliseerde zorg te bieden.

Lees verder

Meer mogelijkheden tot maatwerk bij HR+/HER2-mammacarcinoom

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

dr. M. Dooper

De komst van nieuwe, doelgerichte medicijnen maakt het mogelijk meer maatwerk te leveren bij de behandeling van patiënten met (gemetastaseerd) hormoonreceptor positief (HR+), HER2-negatief (HER2-) mammacarcinoom. Naast de remming van mTOR met everolimus en CDK4/6-remmers, kunnen bij patiënten met een BRCA1/2-of PIK3CA-mutatie ook respectievelijk PARP-remmers of de PI3K-remmer alpelisib worden ingezet. In dit artikel wordt een overzicht geschetst van deze verschillende behandelmogelijkheden bij HR+/HER2- mammacarcinoom.

Lees verder
X